Tag "Слово за живот"

Врати се на почетна
Вера Духовност

Слово за животот, март 2021

„Покажи ми ги, Господи, патиштата Твои и научи ме да врвам по патеките Твои“(Пс 25 [24], 4)

Вера Духовност

Слово на животот, февруари 2021

„Бидете милосрдни како што е милосрден вашиот Отец“ (Лк 6, 36)

Вера Духовност

Слово на живот, декември 2020 година

„Господ е моја светлина и мое спасение: од кого да се плашам?“ (Псалм 27, 1)

Вера Духовност

Слово за живот, септември 2020 година

„Давајте и ќе ви се даде: мерка добра набиена, натресена и преполна ќе ви дадат в пазуви; зашто со каква мерка мерите, со таква и ќе ви се мери“ (Лк

Вера Духовност

Слово за живот, август 2020

„Кој ќе нѐ одвои од љубовта кон Христос?“ (Рим 8,35)

Вера Духовност

Слово за живот, јули 2020

„Зашто кој ја исполнува волјата на Мојот Отец, Кој е на небесата, тој Ми е брат, и сестра и мајка“ (Мт 12, 50).

Вера Духовност

Слово за живот, јуни 2020

„Кој ве прима вас, Ме прима Мене; а кој Ме прима Мене, Го прима Оној што Ме пратил.“ (Мт 10, 40)

Вера Духовност

Слово за живот, мај 2020 (Видео)

„Вие сте веќе чисти преку словото, што сум ви го проповедал.“ (Иван 15,3)

Вера Духовност

Слово за живот, април 2020

„Блажени се оние, кои не виделе, а поверувале!” (Иван 20,29)

Вера Духовност

Слово за живот, декември 2019 година

„Па така, бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ.“ (Матеј 24,42)