Tag "Слово за живот"

Врати се на почетна
Вера Духовност

Слово за живот, септември 2023

„Ќе Те превознесувам, Боже мој, Царе мој, и ќе го благословувам името Твое сега, секогаш и во сите векови“ (Псалм 145 [144], 2)

Духовност

Слово на животот, јули 2023

И кој напои еден од оние мали само со чаша студена вода како Мој ученик, вистина ви велам, нема да ја загуби својата награда. (Maтеј 10,42)

Вера Духовност

Слово на животот, јуни 2023

„Радувајте се, усовршувајте се, утешувајте се, бидете едномислени, живејте во мир, – и Бог на љубовта и на мирот ќе биде со вас.“ (2 Коринтјаните 13,11)

Вера Духовност

Слово за живот – мај 2023

„Со својата братска љубов сакајте се срдечно едни со други; натпреварувајте се во почитувањето еден кон друг!“ (Рим 12,10)

Вера Духовност

Слово на животот, март 2023 година

„Живејте како деца на светлината! Зашто плодот на светлината се состои во сѐ што е добро, праведно и вистинито“ (Ефесјаните 5,8-9).

Вера Духовност

Слово за живот, февруари 2023

,,Ти си Бог, Кој милостивно погледна на мене” (1 Мојсеева 16,13).

Вести Духовност

Слово на живот, jануари 2023

,,Научете се да правите добро, барајте правда“ (Исaија 1,17).

Вера Духовност

Слово на живот- декември 2022

„Надевајте се на Господ засекогаш, зашто Господ Бог е вечната тврдина’’(Исаија 26,4)

Вера Духовност

Слово на животот – ноември 2022

„Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани!“ (Матеј 5,7)

Вера Духовност

Слово за живот, октомври 2022 година

„Зашто Бог не ни даде дух на страв, туку дух на сила, љубов и разбраност” (2 Тимотеј 1,7)