Tag "Слово на живот"

Врати се на почетна
Вера Духовност

Слово за живот, февруари 2017

„ Ќе ви дадам ново срце, и нов дух ќе ви дадам!“ (Језекиил 36,26)

Вера Духовност

Слово за живот, јануари 2017

„Љубовта Христова нѐ гони“ (сп. 2 Кор 5,14-20)

Вера Духовност

Слово на животот за ноември 2016

„Сѐ можам преку Исус Христос, Кој ме крепи.“ (Фил 4,13)

Вера Духовност

Слово за живот, октомври 2016

„Прости му ја навредата на ближниот твој и тогаш, откако се помолиш, гревовите твои простени ќе бидат (Сир 28,2).“

духовнитекстови Размислување Свет

Слово на животот – септември 2016

„Сè е ваше; вие, пак, сте Христови, а Христос – Божји.“ (1 Кор 3, 22-23)

духовнитекстови Свет

Слово за живот – јули 2016

„Еден спрема друг бидете добри, сочувствителни, проштавајќи си еден на друг, како што и Бог ви прости во Христа.” (Ефес 4,32)

духовнитекстови Размислување Свет

Слово за животот, мај 2016

„Он ќе живее со нив; тие ќе бидат Негов народ, а Сам Бог ќе биде со нив – нивни Бог“ (Откр 21,3)

духовнитекстови Размислување Свет

СЛОВО ЗА ЖИВОТ – Декември 2015

„Пригответе го патот на Господа, израмнете ги патеките Негови“ (Марко1,3)

духовнитекстови Размислување Свет

Слово на животот: Бог е богат со милост

 „Но Бог кој е богат со милост, поради големата негова љубов, со која нѐ засака, иако бевме мртви поради гревовите наши, нѐ оживеа во Христа“ (Ефес 2, 4-5)