Tag "Слово за живот"

Врати се на почетна
Вера Духовност

Слово за живот, Ноември 2019

„Радувајте се со радосните, и плачете со расплаканите!“ (Рим 12,15)

Вера Духовност

Слово за живот, октомври 2019

„Запази го добриот залог преку Светиот Дух, Кој живее во нас!“ (2 Тим 1,14)

Вера Духовност

Слово за живот, јули 2019

„Бесплатно добивте, бесплатно давајте!“ (Мт 10, 8)

Вера Духовност

Слово за живот, Мај 2019

 „Мир вам! Како што Ме прати Отецот, така и Јас ве праќам” (Иван 20,21)

Вера Духовност

Слово за живот, март 2019

„Бидете милостиви како што е милостив вашиот Отец“ (Лука 6,36)

Вера Духовност

Слово за живот за февруари 2019

„Да бара мир и да врви по него“ (Псалм 33 ,14)

Вера Духовност

Слово за живот, јануари 2019

„Праведен суд барај.“ (5 Мојсеева 16,20)

Вера Духовност

Слово за живот, декември 2018

„Радувајте се секогаш во Господа“ (Филипјани 4,4)

Вера Духовност

Слово за живот, ноември 2018

„Ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот Мој и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него, и тој со Мене.“ (Откровение

Вера Духовност

Слово за живот за октомври 2018

„Ако ве води Духот, вие не сте под Законот.“ (Галатјаните 5,18)