Tag "Слово за живот"

Врати се на почетна
Вера Духовност

Слово за живот за месец јуни 2018

„Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји!“ (Матеј 5,9)

Вера Духовност

Слово за живот, мај 2018

„А плодот на Духот е: љубовта, радоста, мирот, долготрпеливоста, добротата, милосрдноста, верата, кротоста, воздржливоста.“ (Галатјаните 5,22)

Вера Духовност

Слово за живот, април 2018

„Вистина, вистина ви велам: Кој верува во Мене има живот вечен.“ (Иван 6,47)

Вера Духовност

Слово за живот за март 2018

„Покажи ми ги, Господи, патиштата Твои и научи ме да врвам по патеките Твои.“ (Псалм 24, 4)

Вера Духовност

Слово за живот, февруари 2018

„На жедниот ќе му дадам Јас од изворот на жива вода дарум.“ (Откровение 21,6)

Вера Духовност

Слово за живот – август 2017

„Добар е Господ спрема сите, и Неговите штедрости се во сите Негови дела“ (Псалм 144,9)

Вера Проповеди

Слово за живот – јули 2017

„Дојдете при Мене сите изморени и обременети и Јас ќе ве успокојам“ (Матеј 11,28)

Вера Духовност

Слово за живот- јуни 2017

„Како што Ме прати Отецот, така и Јас ве праќам“ (Иван 20,21)

Вера Духовност

Слово за живот – Мај 2017

„Јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот.“ (Матеј 28, 20)

Вера Сведоштва

Слово за живот – април 2017

„Остани со нас, оти денот превали и наскоро ќе се стемни!” (Лука 24,29)