Духовност

Врати се на почетна
Вера Духовност

Свети Јуда Тадеј

Во Новиот завет постои и послание од апостол Јуда, а неговиот автор се претставува како Јуда, слуга на Исус Христос и брат Јаковов.

Вера Духовност

Што сакаш да направам?

Подоцна ми стана сосема јасно Учителу, дека ме повика за да ме испратиш. И како што се кршев околу сигурноста дека повикот е Твој

Вера Духовност

Духовниот повик како животен избор

Што ако еден ден почувствуваш Божји повик за да го следиш како свештеник? Што ќе направиш? Имаш ли храброст да размислуваш за тоа?

Вера Духовност

Порака на папата Фрањо за Светскиот мисиски ден 2016

Мисионерска Црква, сведок на милосрдието Драги браќа и сестри, Вонредниот Јубилеј на милосрдието, кој го слави Црквата, фрла посебно светло исто така и на Светскиот мисиски ден 2016: нѐ повикува

Вера Духовност

Младите и нивното место во мисиите

Што можам конкретно јас да направам за мисиите, е често прашање? За да се одговори ви пренесуваме неколку теми кои говорат за мисиите,

Вера Духовност

Дали сме мисионери во секојдневието?

Да бидеш мисионер значи да бидеш милосрден. Во мисионерскиот повик и послание веројатно најјасно се исцртува милосрдието кон ближните.

Вера Духовност Сведоштва

На Исус му се потребни мисионери

Прифаќајќи го Исусовото вдахновение и повик како мисионери стануваме амбасадори на неговата љубов. Тоа е пасторалното делување на еден мисионер.

Вера Духовност

Великиот Бог се потпира на малиот човек и прашува: „Кого да испратам?“

„Појдете по Мене и Јас ќе ве направам ловци на луѓе!“ (Мт 4, 18-22).

Вера Духовност

Свештениците се мисионери

Браќа свештеници на Исус му е потребен мисионер и сите нѐ прашува: кој да го испратам, кој ќе оди во Замбија?

Вера Духовност

Три измолени Бројаници имаат сила како молитва за егзорцизам

Еден светец рекол дека силата на измолени три бројаници е еднаква со силата на молитвата за егзорцизам.