Се чуствувам како казнет семинарист

Иван XXIII не можел да трпи осаменост, посебно за време оброците. Но протоколот пропишувал дека Папата треба да јаде сам. Папата Ронкали не се држел до тој протокол и обичај и често пати говорел: „сам на масата се чуствувам како казнет семинарист!“

Категорија: духовнитекстови

За авторот

Write a Comment

<