Светиот Престол: Развојните програми мора да се фокусираат на целосен човечки развој

Светиот Престол: Развојните програми мора да се фокусираат на целосен човечки развој

Монсињор Роберт Марфи, заменик постојан набљудувач и вршител на должност при Мисијата на Светиот Престол во Обединетите нации се обрати на политичкиот форум на високо ниво за одржлив развој, истакнувајќи дека моделите за развој треба да го унапредат интегралниот човечки развој заедно со економските и финансиските предизвици

Светиот Престол ја повика меѓународната заедница да ја обнови својата посветеност за поддршка на земјите во посебни ситуации и да се погрижи нивните посебни развојни потреби и приоритети да се решат.

Искоренување на сиромаштвото

Говорејќи на панел дискусија за Целите за одржлив развој на ОН за 2030 година во африканските, најмалку развиените земји и земјите во развој без излез на море, монсињор Роберт Марфи, заменик постојан набљудувач и вршител на должност на мисијата на Светиот Престол во Њујорк, повтори дека секоја политика или програма што има за цел вистински да ги поддржи земјите во посебни ситуации треба да ја стават човечката личност во центар. Тоа – рече монсињор Марфи – значи промовирање на развоен модел кој не е насочен само кон решавање на економските или финансиските предизвици со кои се соочуваат земјите во посебни ситуации, туку промовира целосен човечки развој.

Во таа смисла, продолжи тој, искоренувањето на сиромаштвото останува најитниот предизвик со кој меѓународната заедница мора да се соочи колективно за да се осигура дека сите жени, мажи и деца можат да го развијат својот целосен потенцијал и да учествуваат во општеството.

Праведна трговија

Во борбата против сиромаштвото трговијата игра важна улога, бидејќи може да го стимулира економскиот раст. Сепак, монсињор Марфи забележа дека трговијата може да се нарече праведна само кога е во согласност со барањата на социјалната правда, а меѓународните економски односи се засноваат на етички критериуми, особено на стремежот кон општото добро и универзална одредба на добрата.

Крајниот критериум според кој мора да се мерат сите аспекти на меѓународниот развој и помош е почитувањето на вроденото достоинство на секој човек и унапредувањето на општото добро на сите.

Почитување на вредностите на секоја култура

На крајот, претставникот на Ватикан потврди дека е важно меѓународната заедница да ги унапреди развојните мерки кои ќе и овозможат на секоја земја во посебна ситуација да го развие својот капацитет за иновации, притоа почитувајќи ги вредностите на сопствената култура. Тој особено нагласи дека обезбедувањето меѓународна помош никогаш не треба да се користи за да се наметне форма на идеолошка колонизација или да се поврзе обезбедувањето економска помош со прифаќањето на таквите идеологии.

Ватикан њуз/к.мк

Категорија: Ватикан, Вести

За авторот