Бесплатен железнички и автобуски јавен градски превоз и бесплатен паркинг

Бесплатен јавен градски превоз

На 7 мај автобускиот градски превоз во Скопје ќе биде бесплатен за сите граѓани и посетители. Апелираме на 7 мај да користите јавен превоз.

Бесплатен железнички превоз

На 7 мај меѓуградскиот превоз со воз ќе биде бесплатен. Апелираме на граѓаните кои доаѓаат во Скопје да го разгледаат возниот ред и да патуваат со воз.

Бесплатен паркинг во Скопје

На 6 мај после  17.00 часот и цел ден на 7 мај, паркинзите во Скопје ќе бидат бесплатни. Апелираме на паркирање на возилата надвор од строгиот центар на Скопје, со цел непречено одвивање на сообраќајот

Категорија: Uncategorized

За авторот