Духовност

Врати се на почетна
Вера Духовност

Свети архангел Михаил, Гаврил и Рафаил

Михаил, Гаврил и Рафаил се три библиски ангелски имиња. Изворните значења се: Ми-ха-ил, што значи Кој е како Бог. Га-ври -ил што значи силен, а Ра-фа-ил значи Бог исцелува, лекува.

Вера Духовност

Слово на животот, ноември 2023

„Бидејќи сите вие сте синови на светлината и синови на денот; ние не сме синови на ноќта, ниту на темнината.“ (1 Сол 5,5)

Вера Духовност

Слово за живот, октомври 2023

„Подајте го царевото на царот, а Божјето на Бога“ (Mт 22, 21)

Вера Духовност

Октомвриска побожност

Месец октомври посебно е посветен на Мајка Божја и побожноста Света Бројаница

Вера Духовност

Воздвижение на чесниот Крст

Празникот воздвижението на чесниот Крст има многу древно потекло. Традицијата вели дека света Елена, мајката на императорот Константин,

Вера Духовност

Слово за живот, септември 2023

„Ќе Те превознесувам, Боже мој, Царе мој, и ќе го благословувам името Твое сега, секогаш и во сите векови“ (Псалм 145 [144], 2)

Вести Духовност

Цитати од Мајка Тереза

На денешен ден, 26 август 1910 година, на тогашната улица „Поп Кочина” број 14, која што се наоѓала на сегашниот плоштад Македонија во Скопје е родена, Гонџа Агнез Бојаџиу –

Духовност

Слово на животот, јули 2023

И кој напои еден од оние мали само со чаша студена вода како Мој ученик, вистина ви велам, нема да ја загуби својата награда. (Maтеј 10,42)

Вера Духовност

Пресвета Троица

Верата во Пресвета Троица е основното таинство на нашата вера. Секој наш ден и секоја наша молитва започнува со знакот на крстот, со кој се обележуваме во името на Отецот

Вера Духовност

Слово на животот, јуни 2023

„Радувајте се, усовршувајте се, утешувајте се, бидете едномислени, живејте во мир, – и Бог на љубовта и на мирот ќе биде со вас.“ (2 Коринтјаните 13,11)