Духовност

Врати се на почетна
Вера Духовност

Пресвета Троица

Верата во Пресвета Троица е основното таинство на нашата вера. Секој наш ден и секоја наша молитва започнува со знакот на крстот, со кој се обележуваме во името на Отецот

Вера Духовност

Слово на животот, јуни 2023

„Радувајте се, усовршувајте се, утешувајте се, бидете едномислени, живејте во мир, – и Бог на љубовта и на мирот ќе биде со вас.“ (2 Коринтјаните 13,11)

Вера Духовност

Задушница

Светата Црква, Мистично Тело Христово, ја соединува заедницата на светите во три состојби: патувачка Црква (сите христијани кои живеат на земјата), прославена Црква (свети кои се веќе на небото) и

Вера Духовност

Недела на Самарјанката

Размислување за Неделата на Самарјанката според Евангелието од Иван 4,5-42

Вера Духовност

Недела на Раслабениот

Размислување за неделата на Раслабениот, според Евангелието од Иван  5,1-15 Евангелие наменето за Недела на Раслабениот ни ја открива Божјата љубов кон луѓето, посебно кон оние кои страдаат и дека

Вера Духовност

Слово за живот – мај 2023

„Со својата братска љубов сакајте се срдечно едни со други; натпреварувајте се во почитувањето еден кон друг!“ (Рим 12,10)

Вера Духовност

Мајска побожност

Мајската побожност, односно чествувањето на Пресвета Богородица во текот на месец мај е стара традиција на Црквата, која потекнува од средниот век.

Вера Духовност

Велика сабота – молк на Бога, молк на човекот

Може да изгледа парадоксално да се зборува за Велика Сабота, бидејќи за христијаните

Вера Духовност

Хронологија на Велики Петок

Хронологија на настаните на Велики Петок според Светото Писмо

Вера Духовност

Велики Петок: Опис на маките на нашиот Господ Исус

Во последниве години, многу лекари опишуваат од професионална, медицинска гледна точка што искусил распнатиот Исус пред и за време на страдањата. Нека овие детали нѐ поттикнат и кон поголема посветеност