Духовност

Врати се на почетна
Вера Духовност Колумни

Бадник

Ден пред Рождеството Христово е Бадна вечера или Бадник. Бадник всушност означува бдение, цела вечер треба да се остане буден во молитва, а потоа целото семејство се надоврзува на Литургијата

Вести Духовност

Слово на живот, jануари 2023

,,Научете се да правите добро, барајте правда“ (Исaија 1,17).

Вера Духовност

Предлози за Новата година

Седум одлични предлози кои ќе ги замените со вообичаените новогодишни празноверија

Вера Духовност

Слово на живот- декември 2022

„Надевајте се на Господ засекогаш, зашто Господ Бог е вечната тврдина’’(Исаија 26,4)

Вера Духовност

Слово на животот – ноември 2022

„Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани!“ (Матеј 5,7)

Вера Духовност

Задушница

Светата Црква, Мистично Тело Христово, ја соединува заедницата на светите во три состојби: патувачка Црква (сите христијани кои живеат на земјата), прославена Црква (свети кои се веќе на небото) и

Вера Духовност

Сите Светци

Светата Литургија на празникот на Сите Светци нé повикува да восклинеме „Да се веселиме сите во Господа“. Литургијата нé

Вера Духовност

Покров на Пресвета Богородица

Денес го славиме празникот Покорв на Пресвета Богородица, заштитничка на целиот христијански род. Денес го славиме мајчинството на нашата небесна Мајка која деноноќно бдее над своите деца.

Вера Духовност

Слово за живот, октомври 2022 година

„Зашто Бог не ни даде дух на страв, туку дух на сила, љубов и разбраност” (2 Тимотеј 1,7)

Вера Духовност

Воздвижение на чесниот Крст

Празникот воздвижението на чесниот Крст има многу древно потекло. Традицијата вели дека света Елена, мајката на императорот Константин,