Размислувања за Божиќниот пост

Размислувања за Божиќниот пост

Размислувања за Божиќниот пост – среда 9 декември 2020 година

Одмори се во Исусовата присутност

Матеј 11,28

„Дојдете при Мене сите изморени и обременети и Јас ќе ве успокојам“


Размислувања за Божиќниот пост – вторник 8  декември 2020 година

Исус те поканува на веселба

Лука, 14,12-14

Исус му рече на оној, што го беше поканил: „Кога даваш ручек или вечера, не кани ги пријателите свои, ниту браќата свои, ни роднините свои, ниту богатите соседи за да не те поканат и тие некогаш и да ти вратат. 13. Но, кога даваш гозба, повикај ги сиромасите, хромите, слепите,  и ќе бидеш блажен, оти тие не можат да ти вратат, а ќе ти биде отплатено при воскресението на праведните.”


Размислувања за Божиќниот пост – понеделник 7  декември 2020 година

Исус ги сака и горделивите

Лука 5,18-19

И, ете, некои донесоа на постела еден човек, што беше фатен, и сакаа да го внесат и положат пред него; па, како не најдоа место од каде да го внесат поради народот, се качија на куќата и преку покривот го спуштија сосе постелата насреде пред Исуса.


Размислувања за Божиќниот пост – недела 6 декември 2020 година

Понизноста на Крстителот

Марко 1,6-7

Иван носеше облека од камилски влакна и појас од кожа околу половината своја, и јадеше скакулци и див мед. И проповедаше, велејќи: »По мене иде Посилниот од мене, на Кого не сум достоен да се наведнам и да Му ги одврзам ремењата од обувките Негови.


Размислувања за Божиќниот пост – сабота 5 декември 2020 година

Што сака Бог од тебе?

Матеј 9,37-38

Тогаш им рече на своите ученици: »Жетвата е голема, а работници малку; затоа помолете Го Господарот на жетвата да испрати работници на својата жетва.«


Размислувања за Божиќниот пост – петок 4 декември 2020 година

Вистинскиот Месија

Матеј 9,30-31

Се допре Исус до очите нивни и рече: »Нека ви биде според верата ваша!«И очите им се отворија; а Исус им заповеда строго: »Гледајте никој да не узнае!« А тие, штом излегоа, разгласија за Него по целата таа земја.

 


Размислувања за Божиќниот пост – четврток 3 декември 2020 година

Не секој ќе влезе во Царството Божјо

Матеј 7,21

Не секој што Ми вели: ‚Господи, Господи‘, ќе влезе во царството небесно, а оној што ја исполнува волјата на Мојот Отец небесен.


Размислувања за Божиќниот пост – среда 2 декември 2020 година

Матеј 15,36-37

И како ги зеде седумте лебови и рибите, благодари, ги прекрши и им ги даде на учениците Свои, а учениците – на народот. И јадеа сите и се наситија; и кренаа останати парчиња седум полни кошници.


Размислувања за Божиќниот пост – вторник 1 декември 2020 година

Очи на верата

Читање на светото Евангелие според Лука 10,23-24

И кога се обрна кон учениците, им рече тивко: »Блажени се очите, кои го гледаат ова што го гледате вие. Зашто ви велам, многу пророци и цареви сакаа да видат што гледате вие, и не видоа; и да чујат, што слушате вие, и не чуја.«

 


Размислувања за Божиќниот пост – понеделник 30 ноември 2020 година

Исусовиот поглед

Читање на светото Евангелие според Матеј 4,18-19

И одејќи покрај Галилејското море, ги виде двајцата браќа, Симона, наречен Петар, и брата му Андреја, како фрлаат мрежа во морето, бидејќи беа рибари, и им рече: »Појдете по Мене, и Јас ќе ве направам ловци на луѓе.«


Размислувања за Божиќниот пост – недела 29 ноември 2020 година

Читање на светот Евангелие според Марко 13,33-37

Внимавајте, бидете будни и молете се, оти не знаете кога ќе настане времето. Како човек, кој заминувајќи, ја остава куќата своја и им дава власт на слугите свои, секому своја работа, и на вратарот му заповеда да биде буден. Бидете будни, зашто не знаете кога ќе дојде домаќинот на куќата, приквечер ли, или на полноќ, или петлите кога ќе пропеат, или наутро; па да не дојде ненадејно и да ве затече да спиете. A што ви зборувам вам, им го зборувам и на сите: ‚Бидете будни!‘«

 

Категорија: Вера, Духовност

За авторот