Вера

Врати се на почетна
Вера Духовност

Слово на животот, март 2023 година

„Живејте како деца на светлината! Зашто плодот на светлината се состои во сѐ што е добро, праведно и вистинито“ (Ефесјаните 5,8-9).

Вера Проповеди

Со вера отворете го „кровот“ над Исуса

Дали е можно да веруваш во преобраќање кога човекот е на крајот од силата, кога го притискаат грижи,

Вера Семејство

Колку е убаво посланието на жените

Верувам дека раѓањето дете за нас жените е еден од најважните моменти во нашиот живот