Духовност

Врати се на почетна
Вера Духовност

Слово за живот, јули 2020

„Зашто кој ја исполнува волјата на Мојот Отец, Кој е на небесата, тој Ми е брат, и сестра и мајка“ (Мт 12, 50).

Вера Духовност

Слово за живот, јуни 2020

„Кој ве прима вас, Ме прима Мене; а кој Ме прима Мене, Го прима Оној што Ме пратил.“ (Мт 10, 40)

Вера Духовност

Размислувања на о. Јосиф Алоати за Дева Марија

Пресветата Дева Марија, избрана од Бог да биде нова Ева, таа требало многу да ја сака послушноста. Поради непослушност кон Бога, првата Ева стана причина за човечкото паѓање во грев.

Вера Духовност

Кратко резиме од Воскресението до Вознесението

Денес е можност да се присетиме и повторно поинтензивно да размислуваме за настаните кои претходеа на Исусовото вознесение кај Отецот.

Вера Духовност

Слово за живот, мај 2020 (Видео)

„Вие сте веќе чисти преку словото, што сум ви го проповедал.“ (Иван 15,3)

Вера Духовност

Слово за живот, април 2020

„Блажени се оние, кои не виделе, а поверувале!” (Иван 20,29)

Вера Духовност

Светол Понеделник

Денешниот втор ден од Велигден, наречен уште и Светол Понеделник, повторно нè навраќа да размислуваме за настаните поврзани околу воскресението кои ни ги пренесуваат Евангелистите. A во тие евангелски извештаи

Вера Духовност

Раните на Исусовото тело според Торинското платно

Опис на раните според Торинското платно. Околу 12 часот Исус е прикован на крстот и подигнат.

Вера Духовност

Четири станици од Исусовиот пат на Велики Петок

Околу 11.00 часот Исус е осуден на смрт со распнување и се упатува на Голгота со својот крст. Пат на кој Исус, кој целиот е измачен, со врзани раце морал

Вера Духовност

Хронологија на Страстната седмица

Во продолжение донесуваме хронолошки приказ за Страстната седмица од славното влегување на Господ Исус Христов во Ерусалим до неговото славно Воскресение.