Духовност

Врати се на почетна
Вера Духовност

На денешен ден пред 89 години, Исус прв пат ѝ се објавува на света Фаустина

Иконата на Милосрдниот Исус поттекнува од објавата која с. Фаустина ја имала во Плоцк на 22 февруари 1931 година. Во таа објава Христос ја изразува својата желба да се наслика

Вера Духовност

Го прифаќа ли човекот понуденото Божјо пријателство?

Денес многу луѓе се присутни на социјалните мрежи, интересно е колку лесно и на интересен начин се воспоставува пријателство на Фејсбук.

Вера Духовност

Кога говорот ќе замолчи, зборува Бог

Еден службеник изразил чудење до претседателот на една држва заради тоа што успева да заврши со приемот на странките во многу краток рок, а нему тоа не му успева.

Вера Духовност

Не е исто ‘да се сака’ и ‘да се љуби’

Љубовта е основен закон на животот. При тоа треба да се разликуваат зборовите да се сака и да се љуби. Да се сака може добро јадење, овошје, сокови, вино.

Вера Духовност

Чудна банка

Замислете секое утро кога ќе се разбудите, некоја банка на вашата сметка става точно 86.400 денари. Што би направиле?

Вера Духовност

Предлози за Новата година

Седум одлични предлози кои ќе ги замените со вообичаените новогодишни празноверија

Вера Духовност

Слово за живот, декември 2019 година

„Па така, бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ.“ (Матеј 24,42)

Вера Духовност Колумни

Бог сака да биде со тебе

Се наоѓаме во еден посебно милосен период, имено Божиќниот пост. Целта на овој пост е да се приближиме до едно од таинствата на нашата вера, а тоа е Рождеството на

Вера Духовност Колумни

Направете нешто повеќе во Божиќниот пост

Започнавте со постот. Се надевам дека само со постењето нема да завршат вашите напори за заедништво со Господ. Се надевам дека постот нема да биде единственото нешто што ќе го

Вера Духовност Колумни

За Божиќниот пост (Аудио)

Денес имаме прекрасна тема, имено Божиќниот пост кој започнува токму денес, 28 ноември, а завршува со причестувањето на Телото и Крвта Христови на празникот Рождество Христово.