Духовност

Врати се на почетна
Вера Духовност

Безгрешно Срце Мариино

Света Богородица од Фатима на Луција ѝ ги рекла овие зборови: „Моето Безгрешно Срце ќе биде твое засолниште и пат по кое ќе те одведе до Бога.“

Вера Духовност

Пресвето Срце Исусово

Прославувањето на празникот „Пресвето Срце“ значи да се фокусира на она кое е – симболично – суштинското јадро од човечката и божествена личност на Исус и од истото негово целосно

Вера Духовност

Евхаристијата, место за единство со Бога

„Отидете в град; и ќе ве сретне еден човек, што ќе носи вода во стомна; одете по него. И каде што ќе влезе тој, кажете му на домаќинот: «Учителот вели:

Вера Духовност

Пресвета Евхаристија

Со денешниот празник Пресвета Евхаристија го славиме големото таинство на Исусовата љубов кое ни го оставил на нас луѓето во Светата Тајна – Евхаристија,

Вера Духовност

Недела на Сите Светии

Во Литургијата Црквата ја прославува Пасхата на Христос испратен од Отецот, кој умре и воскресна за спасението на светот и кој го испрати Светиот Дух

Вера Духовност

Слово за живот, мај 2018

„А плодот на Духот е: љубовта, радоста, мирот, долготрпеливоста, добротата, милосрдноста, верата, кротоста, воздржливоста.“ (Галатјаните 5,22)

Вера Духовност

Духовден – трет ден

Црквата живее во Духот Христов

Вера Духовност

Пресвета Троица

Црквата денес го слави Празникот на Пресвета Троица, таинството на троединиот Бог, Бог со една божествена природа во три лица. Тоа е неразбирлива и неискажана тајна. Да се поклониме денес

Вера Духовност

Педесетница – Духовден

Со своето славно Воскресение Исус го исполнил делото кое Отецот му го поверил да го исполни меѓу луѓето. Исполнувајќи ја својата мисија,

Вера Вести Духовност

Марија Мајка на Црквата

Преку размислувањата на папата Фрањо потсетуваме на значењето на празникот Блажена Дева Марија Мајка на Црквата кој од оваа година се вброен во римскиот календар.