Tag "безгрешно"

Врати се на почетна
Вера Духовност

Безгрешно зачнување на Пресвета Богородица

Овој празник честопати се заменува со настанот кога Марија го зачнала Исуса, но се работи

духовнитекстови Размислување Свет

Срце Мариино

Празникот Срце Мариино се слави на денот веднаш по празникот на Пресветото Срце Исусово. Срцето на Марија се спомнува во Светото Писмо на повеќе места непосредно или посредно, на пример