МЕСЕЧНИ МОЛИТВЕНИ НАКАНИ НА ЕПИСКОПОТ СТОЈАНОВ ЗА 2024 ГОДИНА

Месечна молитвена накана на епископот Стојанов за април 2024: Плурализмот и различноста се богатство за сите нас

Месечна молитвена накана на епископот Стојанов за март 2024: Да ја откриеме вредноста на молитвата

 

 

 

Месечна молитвена накана на епископот Стојанов за февруари 2024: За мир во светот

 

 

 

Месечна молитвена накана на епископот Стојанов за јануари 2024: За единство на христијаните

Категорија: Македонија

За авторот