Месечна молитвена накана на епископот Стојанов за април 2023 година

Месечна молитвена накана на епископот Стојанов за април 2023 година

Месечната молитвена накана на епископот Стојанов за месец април 2023 година е посветена на работниците и работодавците, а гласи:

Господ великодушно

нека ги отвори срцата

на работодавците

со достоинство и љубов

да им ја даваат на своите работници

редовно заслужената плата

за да можат од неа да живеат пристојно и достоинствено.

Работниците пак одговорно нека ја извршуваат својата работа.

 

Категорија: Вести, Македонија

За авторот