Tag "Институт за религиски дела"

Врати се на почетна
Ватикан Вести

Папата го обнови статутот на Институтот за религиски дела

Стаутот, кој во 1990 година го одобри свети Иван Павле II е обновен; воведена е служба надворешен ревизор со цел проверка на сметките според меѓународните стандарди. Посебо се истакнати католичките