За Нас

Врати се на почетна

 

13599958_614291315416744_4330905789487051942_n

Порталот КАТОЛИЦИ.МК обработува теми со верска содржина, ги промовира христијанските вредности, го заштитува животот и достоинството на семејството и човекот. Понудените информации се темелат на сигурни извори, а веродостојноста и вистинитоста се основен параметар за објавите. Почитта кон секоја личност и мислење е на највисокиот пиедестал. Целта на оваа страница е да се актулизира верата во Воскреснатиот Христос преку модерните средства за комуникација.

Сензационалноста, профитерството, лоби групите не се дел од нашиот начин на делување, бидејќи имаме свои ставови и вредности, кои се темелат на Христос, Евангелието, учењето и Традицијата на Црквата. Функционираме на волонтерска основа и непрофитно.

Се надеваме на подршка од вас, пред сè преку молитва, но исто и со активно учество во креирањето на страната преку: совети, предлози, идеи…

Ви гарантираме дека кај нас ќе ја видете другата страна на приказната.

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ